สวัสดีทุกๆ ท่านที่มาเยี่ยมชมครับ

ผมรักการทํางานเกี่บวกับคอมพิวเตอร์ หรือพวกเทคโนโลยีต่างๆ มาตั้งแต่ยังเด็ก ปัจจุบัน กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และบริหารงานธุรกิจของตนเองลักษณะงาน Freelance ทั่วไป

 • ภาคนิวัฒน์ ขจรกลิ่นสมฐวี
 • 24
 • freelance
 • ton_tawan@hotmail.com
 • 08-3819-1393

ประสบการณ์การทํางาน

 • Freelance/งานประจํา

  งานทั่วไปที่ทําอยู่ในปัจจุบัน

  พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

  1.พนักงานประจํา Video editor&Video Content BEC-TERO Entertainment PCL

  2.TVC ปฏิทินวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

  3.ทีมงานผลิต TVC หลงรักประเทศไทย ททท 2014

  4.Art Work บริษัทสยามธาไลย์จํากัด

  5.วีดีทัศน์ แนะนํารีสอร์ท (Ksl Riverkwai Resort)

  6.ผลิต Web Site ให้กับลูกค้าจากบริษัทต่างๆ หลากหลาย Web Site

 • นิสิต-นักศึกษา ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  พ.ศ.2557

 • นิสิต-นักศึกษา ปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  พ.ศ.2552-2555

  1.admin web site www.tagoontor.com

  2.ทํางานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย SWU Channel (ผลิตรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย)

  3.เจ้าของกิจการ Web Hosting ในนาม Hosting Tagoontor

 • นักเรียน

  ประสบการณ์ด้านการแข่งขันและประกวด

  พ.ศ.2549-2551

  1.ออกแบบ Web Site ให้กับโรงเรียนสารวิทยา

  2.แข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ได้รางวัลระดับเขต และจังหวัด

 • งานอื่นๆ

  ประสบการณ์การทํางานอื่นๆ

  All Time

  1.ผลิตวีดีทัศน์ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มศว

  2.ผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย มศว

  3.ผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย มศว

  4.ช่วยงานทางด้านโปรดักชั่นให้กับสํานักสื่อ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "3 เดือน"

  5.ฝึกงานกับฝ่ายโสต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "1 เดือน"

  6.ฝึกงานกับบริษัทRS "2 อาทิตย์"

  7.ฝึกงานกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด (มหาชน) "2 อาทิตย์"

Skills

 • Production
 • Graphic Design
 • Printing Media
 • Web Design
 • Computer
 • เขียนโปรแกรม

ติดต่อ

 • 99/135 Phaholyothin50 anusowwaree bangkhen Bangkok 10220
 • ton_tawan@hotmail.com
 • admin@tagoontor.com
 • www.tagoontor.com

ระบบฟอร์มอยู่ระหว่างปรับปรุง กรุณาติดต่อทางอีเมล์นะครับ

counter Copyright 2009-2014. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |คณะศึกษาศาสตร์|เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา|ตระกูลต All Rights Reserved. 1024x768 Resolution tagoontor (www.tagoontor.com)| webmaster Phakniwat