Publication

รับผลิตงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด นามบัตร โบว์ชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ นิตยสาร และอื่นๆ


งานประเภทสิ่งพิมพ์

 

Art Work หนังสือ Pocket book นิตยสาร

ออกแบบนามบัตร โลโก้ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

สิ่งพิมพ์อื่นๆ

ติดต่อสั่งพิมพ์หนังสือ นามบัตร และอื่นๆ ด้วยระบบพิมพ์ดิจิตอลและoffset กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อขอใบเสนอราคา
Name:
เบอร์โทรศัพท์
Email Address:
ประเภทสิ่งพิมพ์
กรุณาระบุขนาดสิ่งพิมพ์ เช่น กว้าง 10 ยาว 6
กรุณาระบุจํานวนพิมพ์
กรุณาเลือกรายละเอียดพื้นฐานของชิ้นงาน (ปก) ปก : สี 4 สี
ปก : ขาวดํา
ปก : 1 สี (ฟ้า , แดง , เขียว)
พิมพ์ปกหน้าเดียว
พิมพ์ปก2หน้า
เคลือบ : ด้าน
เคลือบ : เงา UV
กรุณาระบุชนิดและความหนาของกระดาษปก "เช่น อาร์ต 160 แกรม"
กรุณาเลือกรายละเอียดพื้นฐานของชิ้นงาน (เนื้อใน) พิมพ์หน้าเดียว
พิมพ์2หน้า / หน้าหลัง
เคลือบ : ด้าน
เคลือบ : เงา UV
กรุณาระบุชนิดและความหนาของกระดาษเนื้อใน "เช่น ปอน 70 แกรม"
กรุณาระบุจํานวนหน้าที่พิมพ์สี ไม่รวมปก
กรุณาระบุจํานวนหน้าที่พิมพ์ขาวดํา ไม่รวมปก
หมายเหตุอื่นๆ :