• ผู้ใช้บริการใหม่ เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว กรุณากลับไปยืนยันที่อีเมล์ของตนเอง จากนั้นกลับมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจ หากระบบมีปัญหากรุณาส่งชื่อ User ของท่านมาที่ admin@tagoontor.com ครับ

Skip site news

Site news

Picture of admin2 Moderator
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ แจ้งที่กระทู้นี้ครับ
by admin2 Moderator - Tuesday, 9 December 2014, 12:10 AM
 

ผู้ใช้บริการใหม่ เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว กรุณากลับไปยืนยันที่อีเมล์ของตนเอง จากนั้นกลับมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจ หากระบบมีปัญหากรุณาส่งชื่อ User ของท่านมาที่ admin@tagoontor.com หรือโพสแจ้งไว้ได้ในกระทู้ด้านล่างครับ

Read the rest of this topic
(4 words)
 

Skip courses